اخبار

اخبار و رویدادها

اعلام مواد آزمون جامع اسفند 99

اعلام مواد آزمون جامع اسفند 99

کسب جواز حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی جهت حضور در مسابقات بین المللی جساپ2021

کسب جواز حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی جهت حضور در مسابقات بین المللی جساپ2021

کارگاه نحوه نگارش مقالات علمی برای مجلات معتبر خارجی

کارگاه نحوه نگارش مقالات علمی برای مجلات معتبر خارجی

دستورالعمل فرایند اعطای کمک‌هزینه دستیاری به مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400-1399

دستورالعمل فرایند اعطای کمک‌هزینه دستیاری به مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400-1399

استخدام کارشناس حقوقی در شرکت توزیع برق تهران بزرگ

استخدام کارشناس حقوقی در شرکت توزیع برق تهران بزرگ

پذیرش مقاله در پژوهشنامه روابط جهانی

پذیرش مقاله در پژوهشنامه روابط جهانی

اطلاعیه ها

اعلام مواد آزمون جامع اسفند 99

اعلام مواد آزمون جامع اسفند 99

کسب جواز حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی جهت حضور در مسابقات بین المللی جساپ2021

کسب جواز حضور تیم دانشگاه علامه طباطبائی جهت حضور در مسابقات بین المللی جساپ2021

کارگاه نحوه نگارش مقالات علمی برای مجلات معتبر خارجی

کارگاه نحوه نگارش مقالات علمی برای مجلات معتبر خارجی

دستورالعمل فرایند اعطای کمک‌هزینه دستیاری به مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400-1399

دستورالعمل فرایند اعطای کمک‌هزینه دستیاری به مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400-1399

استخدام کارشناس حقوقی در شرکت توزیع برق تهران بزرگ

استخدام کارشناس حقوقی در شرکت توزیع برق تهران بزرگ

پذیرش مقاله در پژوهشنامه روابط جهانی

پذیرش مقاله در پژوهشنامه روابط جهانی