• خبر روز


قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی سال تحصیلی 93و94

دانشجویانی که تا پایان مهر ماه 1399 موفق به دفاع از رساله خود نمی شوند ویا تاکنون وضعیت تحصیلی آنان در نیم سالهای دوم 99-98 واول 1400-99  در سامانه  آموزشی جامع گلستان مشخص نمی باشد .در صورت  متقاضی در خواست تمدید سنوات تحصیلی به سایت دانشکده /خدمات آموزشی / فرم /فرم تمدید سنوات تحصیلی را پس از تکمیل نمودن به استاد راهنما مربوطه ایمیل وپس از تایید استاد راهنما مبنی بر تمدید سنوات /فرم فوق الذکر را تا مورخ 99/8/30 به شماره فاکس 02144737589ارسال نمایند .

 

تاریخ درج خبر: 1399/07/27 - ساعت درج خبر: ٠٨:٠١ - شماره خبر: ١٣١٠٨ - تعداد بازدید: 190