• آرشیو پایان نامه و رساله ها


آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ها/رساله ها

حسب شیوه نامه اجرایی دوره های دکتری و کارشناسی ارشد دانشجو باید نسخه ­های پایان­ نامه/رساله خود را با تأیید استاد/ان راهنما و استاد/ان مشاور حداقل یک ماه قبل از آخرین تاریخ تعیین شده در تقویم آموزشی دانشگاه برای دفاع از پایان­ نامه/رساله در هر نیمسال به آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه دهد تا اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده/پردیس مکاتبات لازم مبنی بر ارسال یک نسخه از پایان­ نامه/رساله به استادان داور را انجام دهد و تاریخ دفاع با توجه به اعلام استادان داور می­ تواند حداقل 15 روز و حداکثر یک ماه پس از دریافت ابلاغ نامه به همراه نسخ پایان­ نامه/رساله از اداره آموزش دانشکده/پردیس باشد.

شایان ذکر است حسب مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 98/11/5 ، آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ها/رساله های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98، پایان بهمن ماه (98/11/30) می باشد و این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

ولیکن دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با اخذ و رعایت سنوات تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 در صورتی که تا پایان اسفند ماه (98/12/28) موفق به دفاع از پایان نامه/رساله خود شوند، مشمول جریمه تمدید سنوات تحصیلی نیمسال دوم 99-98 نخواهند شد.

تاریخ درج خبر: 1398/11/08 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٩ - شماره خبر: ١١١١٦ - تعداد بازدید: 859