• جلسات دفاع ارشد
 • جلسه دفاع خانم سمیرا محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان آینده پژوهی فرایند صلح در افغانستان تا سال 2023 براساس مدل تایدا  به راهنمایی آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و مشاورت آقای دکتر چگنی زاده و داوری سرکار خانم دکتر تیشه یار روز شنبه مورخ 98/12/05 ساعت 10:00 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم زهرا راستگو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان« سیاست جنایی ایران در قبال حقوق و مزایای مالی نا متعارف به کارکنان نهاد های حکومتی »  استاد راهنما جناب آقای دکتر رهبرپور استاد مشاور جناب آقای دکترویژه و استاد داور جناب آقای دکتر میرسعیدی در روزشنبه مورخ 98/12/3 ساعت 8/30 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع آقای حمید آذربو  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با عنوان": نقش قدرت اجتماعی در هژمون سازی ایالات متحده امریکا-2018-1990  "به راهنمایی جناب آقای دکترآدمی ومشاورت جناب آقای دکتر سرپرست سادات و داوری جناب آقای دکترخواجه سروی ‌چهارشنبه مورخ98/11/30 ساعت09/00در اتاق 221

 

 • جلسه دفاع آقای فرامرز نبوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  روابط بین الملل  با عنوان  : استراتژی دونالد ترامپ در قبال افغانستان از 2017 تا 2019 میلادی به راهنمایی آقای دکتر کوهکن و مشاورت آقای دکتر نورمحمدی و داوری آقای دکتر کیوان حسینی روز چهار شنبه مورخ 98/11/30 ساعت 11:30 در اتاق 216

 

 • جلسه دفاع خانم فرنوش طالبیان خراسانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل با عنوان : وضیعت حقوقی کشتی های بی تابعیت و اثر آن بر حمل و نقل دریایی به راهنمایی آقای دکتر  غلام نبی فیضی چکاب ، مشاورت آقای دکتر فرهاد پروین و داوری آقای دکتر منصور جباری قره باغ در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 17 در اتاق دفاع  به صورت ویدئو کنفرانس

 

 • جلسه دفاع آقای سید شمس الدین اخلاقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان«عوامل تاثیر گذار بر روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی 2015-2005  »  استاد راهنما جناب آقای دکتر عبد خدایی استاد مشاور جناب آقای دکترنورمحمدی و استاد داور جناب آقای دکتر عباسی در روز سه شنبه مورخ 98/11/29 ساعت11/20در اتاق 216

 

 • جلسه دفاع خانم نسرین محمدزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی با عنوان : مقایسه ی ماهیت حقوقی تصویب نامه های هیئت وزیران و مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به راهنمایی سرکار خانم دکتر غفاری ، مشاورت جناب آقای دکتر رحمانی و داوری جناب آقای دکتر شریف در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت11/30 در اتاق 214

 

 • جلسه دفاع آقای مهدی مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با عنوان : الگوی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت اله طالقانی به راهنمایی جناب آقای دکتر دلاوری ، مشاورت جناب آقای دکتر خالقی و داوری جناب آقای دکتر کاشی در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 17 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع آقای هادی امیدی فر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان«  نقش حزب الله لبنان به عنوان بازیگر منطقه  در بحران سوریه از سال 2011  »  استاد راهنما جناب آقای دکتر عباسی استاد مشاور جناب آقای دکترطباطبایی و استاد داور جناب آقای دکتر نورمحمدی در روزچهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 10 در اتاق 223

 

 • جلسه دفاع آقای علی میرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان« تحلیل جرم شناختی جرایم حمل و نگهداری مواد مخدر:نمونه پژوهی محکومان شهرستان جیرفت در بازه زمانی1392_1396 »  استاد راهنما جناب آقای دکتر بشیریه استاد مشاور جناب آقای دکتررایجیان و استاد داور جناب آقای دکتر رضوی فرد در روزچهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 19در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای مهران نوع بخت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان« حدود اراده ی زوجین در طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضائی »  استاد راهنما سرکار خانم دکتر جوانمرادی استاد مشاور جناب آقای دکتر کاظمی نجف آبادی و استاد داور جناب آقای دکتر تقی زاده در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 17:30 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم ارغوان منصوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری با عنوان« جایگاه نقیضه (پارودی) در حقوق مالکیت فکری»  استاد راهنما جناب آقای دکتر زاهدی استاد مشاور جناب آقای دکتر زرکلام  و استاد داور جناب آقای دکتر عزیزی مرادپور در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 8 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای امیر شفیعی نیستانک دانشجوی محترم کارشناسی ارشد علوم سیاسی  با عنوان": سنت روشنفکری دینی  ایرانی مبتنی بر آراء  شریعتی با اندیشه های  محمد اقبال لاهوری"به راهنمایی جناب آقای دکترغلامرضا کاشی ومشاورت جناب آقای دکتر حاتم قادری و داوری جناب آقای دکتردلاوری ‌چهار شنبه مورخ98/11/30 ساعت16/00در اتاق 214

 

 • جلسه دفاع آقای  احمد هدایتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان« علل و جهات نقض آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در رویه قضایی دیوان عدالت اداری »  استاد راهنما جناب آقای دکتر فلاح زاده  استاد مشاور جناب آقای دکتر هداوند  و استاد داور جناب آقای دکتر رضایی در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 12:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مصطفی لطفی معز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان«نظام حقوقی حاکم بر از کارافتادگی بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری »  استاد راهنما جناب آقای دکتر رضایی استاد مشاور جناب آقای دکتر فلاح زاده و استاد داور جناب آقای دکتر هداوند در روز  چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 14 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم کیواندخت کیوانی دانشجوی محترم کارشناسی ارشد مطالعات اروپا با عنوان":  رویکرد امنیتی اتحادیه اروپا و امریکا به منطقه خاورمیانه -فرصتها و چالشها (2011-2016"به راهنمایی جناب آقای دکترآدمی ومشاورت جناب آقای دکتر موسوی نیا و داوری جناب آقای دکتردهشیار روز ‌چهارشنبه مورخ98/11/30 ساعت10/00در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم سارا شایان نظر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی با عنوان : بهداشت قضایی با نگرش به پیشگیری وضعی در رفع اطاله دادرسی به راهنمایی جناب آقای دکتر بیگی ، مشاورت جناب آقای دکتر کاظمی نجف آبادی و داوری جناب آقای دکتر کاشانی در روز سه شنبه مورخ 98/11/29 ساعت 11 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای ایمان مقیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل با عنوان : کارآمدی قواعد حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خطر پذیری در جلب سرمایه بخش خصوصی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا به راهنمایی آقای دکتر  حمیدرضا علومی یزدی ، مشاورت آقای دکتر امین جعفری و داوری آقای دکتر  علی مقدم ابریشمی در روز چهارشنبه  مورخ 98/11/30 ساعت 13 در اتاق 214

 

 • جلسه دفاع خانم سوسن خوی سوچلمایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان«تحلیل جرم شناختی نقش و عملکرد  شهرسازی در پیش گیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان خیابانی  »  استاد راهنما جناب آقای دکتررضوی فرد  استاد مشاور جناب آقای دکترغلامی و استاد داور جناب آقای دکترمیرسعیدی در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 16 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم سیما غفاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل با عنوان : چالش های حقوقی سازکار تامین مالی توسط شخص ثالث در داوری بین المللی با تاکید بر رویه داوری بین المللی به راهنمایی آقای دکتر  علی مقدم ابریشمی ، مشاورت آقای دکتر اویس رضوانیان و داوری آقای دکتر علومی یزدی در روز چهارشنبه  مورخ 98/11/30 ساعت 11:45 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم عاطفه بریمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان«الزامات و اقتضائات اجرای اصل صلاحیت جهانی در حقوق ایران  »  استاد راهنما جناب آقای دکتر رضوی فرد استاد مشاور جناب آقای دکترنژندی منش و استاد داور جناب آقای دکتر موذن زادگان در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 ساعت 12 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع خانم زهرا کیانی هرچگانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری تحت عنوان«مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان دارای اختلال جنسیت و هویت جنسی  »  استاد راهنما جناب آقای دکتر بشیریه استاد مشاور جناب آقای دکتررضوی فردو استاد داور جناب آقای دکتر میرسعیدی در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 14 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای سیدعلی توسلی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان تاثیر برگزیت بر سیاست بریتانیا در منطقه خلیج فارس  به راهنمایی آقای دکتر چگنی زاده و مشاورت آقای دکتر نورمحمدی و داوری آقای دکتر موسوی نیا روز دو شنبه مورخ 98/11/28 ساعت 12:00 در اتاق 214

 

 •  جلسه دفاع آقای مسعود کربلایی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان« دفاع مشروع از عرض و ناموس در پرتو موازین فقهی حقوقی »  استاد راهنما جناب آقای دکتر رهبرپور استاد مشاور جناب آقای دکترمیرسعیدی و استاد داور جناب آقای دکتر بشیریه در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 12/30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم عاطفه حامدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان« بایسته های تفنینی-اجرایی ایران ناظر به کودکان خیابانی در پرتو نظریه تفسیری شماره 21 کمیته حقوق کودک »  استاد راهنما جناب آقای دکتر کوشکی استاد مشاور جناب آقای دکتررایجیان و استاد داور جناب آقای دکتر غلامی در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 ساعت 17 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع خانم آمنه عباس پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری با عنوان : ثبت ارقام گیاهی و حفظ حقوق عمومی جامعه به راهنمایی جناب آقای دکتر زاهدی ، مشاورت جناب آقای دکتر عزیزی مرادپور و داوری جناب آقای دکتر  میرحسینی در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت10 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم سحر غیاثوند محمدخانی دانشجوی محترم کارشناسی ارشد مطالعات اروپا با عنوان": آینده پژوهی روابط امنیتی ایران و اتحادیه اروپا تا سال 2020"به راهنمایی جناب آقای دکترموسوی نیا ومشاورت جناب آقای دکتر آدمی و داوری جناب آقای دکتردهقانی فیروز ابادی ‌یکشنبه مورخ98/11/27 ساعت10/00در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای حسین هژیرسرور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان مقایسه سیاست خارجی دولت یازدهم ایران در قبال آمریکا و روسیه به راهنمایی آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی و مشاورت آقای دکتر موسوی نیا و داوری آقای دکتر آجیلی روز سه شنبه مورخ 98/11/29 ساعت 15:00 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع آقای سعید شفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی با عنوان رویه قضایی در قبال برخی سیاست گذاری های بانک مرکزی درخصوص تسهیلات بانکی(مطالعه موردی استان یزد)  به راهنمایی آقای دکتر جعفری ، مشاورت آقای دکتر کاظمی نجف آبادی و داوری آقای دکتر هداوند روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 11:45 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم سیده بهناز شریعت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان «حمایت از آثار خلق شده توسط طرفداران (fan fiction) در حقوق مالکیت ادبی و هنری با تاکید بر نظام حقوقی ایران - ایالات متحده آمریکا و استرالیا »  استاد راهنما جناب آقای دکتر مهدی زاهدی استاد مشاور جناب آقای دکتر وحید آگاه و استاد داور جناب آقای دکتر ستار زرکلام در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 ساعت 11 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم ریحانه مرادخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان تاثیرکنوانسیون تنوع زیستی GBD  بر حفاظت از حیوانات در حقوق بین الملل محیط زیست به راهنمایی خانم دکتر شهبازی ، مشاورت آقای دکتر زمانی و داوری آقای دکتر داشاب روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 11:30

 

 • جلسه دفاع خانم کبری رمضان زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان  سیاست امنیت ملی آلمان بعد از اتحاد به راهنمایی آقای دکتر عباسی ، مشاورت آقای دکتر نورمحمدی و داوری آقای دکتر موسوی نیا روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 9 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم فریده ترک چناری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان «نحوه توزیع مسئولیت در تعدد اسباب »  استاد راهنما جناب آقای دکتر رحیمی استاد مشاور جناب آقای دکتر بابایی و استاد داور جناب آقای دکتر طوسی در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 16 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای سید حمیدرضا جلالی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان«تحولات ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون اصلاحی صدور چک 1397»  استاد راهنما جناب آقای دکتر اسکویی استاد مشاور جناب آقای دکتر  طوسی و استاد داور جناب آقای دکتر کاظمی نجف آبادی  در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 ساعت 11:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم سیده بهناز شریعت  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان«جایگاه خلق اثار در حقوق مالکیت فکری در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، استرالیا و ایران »  استاد راهنما جناب آقای دکتر زاهدی  استاد مشاور جناب آقای دکتر آگاه و استاد داور جناب آقای دکتر زرکلام در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 ساعت 11 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم هدیه ارژنگ  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان نقش سازمان ملل متحد در حمایت مالی از قربانیان ترورسیم  به راهنمایی آقای دکتر نژندی منش و مشاورت آقای دکتر زمانی  و داوری آقای دکتر عسکری روز چهار شنبه مورخ 98/11/30 ساعت 17:00 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای رسول هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز با عنوان : مقایسه تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال ترکمنستان از سال 2006 تا 2018  به راهنمایی آقای دکتر آدمی ، مشاورت آقای دکتر حکیم و داوری آقای دکتر طباطبایی روز سه شنبه مورخ 98/11/29 ساعت 12:00 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم گلاله یادگار نوین دانشجوی محترم کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز با عنوان": تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات مرتبط بامرحله ی توزیع و فروش و قاچاق فراورده های نفتی"به راهنمایی جناب آقای دکترکوشکی ومشاورت جناب آقای دکتر کاظمی و داوری جناب آقای دکترمیرسعیدی‌سه شنبه مورخ98/11/29 ساعت15/00در اتاق 223

 

 • جلسه دفاع آقای احسان احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان : صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در بحران های داخلی : مطالعه موردی وضعیت ونزوئلا در رابطه با آشوب های داخلی دوران ریاست جمهوری نیکلاس مادورو از سال 2014-2017  به راهنمایی آقای دکتر عسکری ، مشاورت آقای دکتر بشیریه و داوری آقای دکتر زمانی روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 12 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع خانم مهدیس مهام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان : ملت سازی و انسجام اجتماعی در قزاقستان به راهنمایی خانم دکتر شهبازی و مشاورت آقای دکتر زمانی و راهنمایی آقای دکتر شریف روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 9 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم شبنم کشاورز حداد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان :دارایی های نامشهود در شرکت های تجاری به راهنمایی جناب آقای دکتر بنایی اسکویی ، مشاورت جناب آقای دکتر کاظمی نجف آبادی و داوری جناب آقای دکتر کاشانی در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 ساعت 10 در اتاق 221

 

 • جلسه دفاع خانم امینه حمیدپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی با عنوان  تحلیل حقوقی و اقتصادی جرم اقتصادی و مصادیق آن در حقوق ایران  به راهنمایی آقای دکتر میرسعیدی ، مشاورت آقای دکتر طوسی و راهنمایی آقای دکتر جعفری روز دوشنبه مورخ 98/11/28 ساعت 15:30 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم هدی شکیب منش دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی روز یکشنبه ساعت 17:30 دقیقه بعدازظهر با عنوان : اصل حسن نیت در آراء رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت  به راهنمایی آقای دکتر زمانی و مشاورت اقایان دکتر فیصل عامری و دکتر محسن صادقی و داوری آقایان دکتر زاهدی ، دکتر عسگری و دکتر مومنی راد در تالار دفاع دانشکده

 

 • جلسه دفاع خانم الناز عبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان : تاثیر متقابل مجتمع های نظامی- صنعتی و نظام سیاسی آمریکا ( 2018-2001) به راهنمایی آقای دکتر آجیلی ، مشاورت آقای دکتر نورمحمدی و داوری آقای دکتر کیوان حسینی روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 12 در اتاق 221

 

 • جلسه دفاع خانم سمانه سقطچی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان«  سو استفاده از قدرت به مثابه جلوه ای از معاونت در جرم در پرتو قانون مجازات اسلامی »  استاد راهنما جناب آقای دکتر رهبرپور استاد مشاور جناب آقای دکترمیرسعیدیو استاد داور جناب آقای دکتر کوشکی در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 11/30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای محسن خزائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان«واکاوی تناسب در دفاع مشروع و تحلیل تحولات آن در نظام تقنینی و رویه قضایی ایران »  استاد راهنما جناب آقای دکتر میرسعیدی استاد مشاور جناب آقای دکتررهبرپورو استاد داور جناب آقای دکتر بشیریه در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 9 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم زهرا مظفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان«شروط غیر منصفانه در قراردادهای مربوط به مالکیت فکری »  استاد راهنما جناب آقای دکتر کاشانی استاد مشاور جناب آقای دکتر دکتر  میرشمسی و استاد داور جناب آقای دکتر کاظمی نجف ابادی در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 15:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم شهرزاد صبوحی داریانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری با عنوان : حقوق ناشی از سبق استعمال علائم تجاری در رویه قضایی به راهنمایی جناب آقای دکتر عزیزی مرادپور ، مشاورت جناب آقای دکتر میرحسینی و داوری جناب آقای دکتر زاهدی در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 9 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم مریم السادات قادری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری با عنوان : نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری توسط رسانه جمعی به راهنمایی جناب آقای دکتر عزیزی مرادپور، مشاورت جناب آقای دکتر میرحسینی و داوری جناب آقای دکتر زاهدی در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 8 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای محمد سمیعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی با عنوان « چالش های نظری و عملی پرداخت های فراتر از حداقل دستمزد حق السعی کارگران در حقوق کار ایران»  استاد راهنما آقای دکتر آگاه استاد مشاور آقای دکتر هداوند  و استاد داور آقای دکتر شریف در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 11 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع خانم مهسا احمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات آمریکای شمالی تحت عنوان« رویکرد مقایسه ای به سیاست خارجی آمریکا در مورد کره شمالی (2017-2018) »  استاد راهنما آقای دکتر کیوان حسینی استاد مشاور آقای دکتر دهشیار و استاد داور آقای دکتر کوهکن در روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 ساعت 10 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع آقای امیرحسین خورشید وند دانشجوی محترم کارشناسی ارشد مطالعات اروپا با عنوان": تحلیل تطبیقی مواضع احزاب چپ فرانسه و انگلستان در قبال اتحادیه اروپا2000تا2017""به راهنمایی آقای دکتردهقانی ومشاورت آقای دکتر آدمی و داوری آقای دکترطباطبایی ‌دوشنبه مورخ98/11/28 ساعت12/30در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم الهام صدیق دانشجوی محترم کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی دراسلام با عنوان": کارکرد های سیاسی_اجتماعی دین ازنگاه شهیدمطهری""به راهنمایی آقای دکترصالحی ومشاورت آقای دکتر رهبر و داوری آقای دکتردهکردی ‌روز شنبه مورخ1398/11/26 ساعت11/30 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم خدیجه امیری سام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان«تحلیل حقوقی قرارداد حمایت مالی»  استاد راهنما آقای دکتر بنایی اسکویی استاد مشاور آقای دکتر کاظکی نجف آبادی  و استاد داور آقای دکتر پروین در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 15 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع آقای امیر بابازاده دانشجوی محترم کارشناسی ارشدعلوم سیاسی با عنوان": رابطه بین سیاست خارجی و صنعت توریسم در ترکیه 2002-2019"به راهنمایی آقای دکتربرزگر ومشاورت آقای دکتر گل محمدی و داوری آقای دکتردین پرست ‌سه شنبه مورخ98/11/29 ساعت09/00در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای عبداله مصطفی عبداله زاده درونکلاه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان "قابلیت استماع دعوای خلع ید همزمان با طرح اثبات مالکیت با تکیه بر رویه قضایی " استاد راهنما آقای دکتر خیراله هرمزی، استاد مشاور آقای دکتر جواد کاشانی و استاد داور آقای دکتر ایرج بابایی در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 11:30صبح در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم آتنا بهاردوست دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان "ماهیت، مبانی و آثار انفساح " استاد راهنما آقای دکتر حبیب اله رحیمی، استاد مشاور آقای دکتر عباس طوسی و استاد داور آقای دکتر محمد مهدی حاجیان در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 9 صبح در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع  خانم مائده رضائی فریدونی دانشجوی محترم کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز روزانه تحت عنوان :شرایط مشارکت کشور میزبان در قراردادهای بالادستی نفتی  ایران و نروژ" به راهنمایی آقای دکترکاظمی ومشاورت آقای دکتر طوسی و داوری آقای دکترحاجیان ‌چهار شنبه مورخ98/11/30 ساعت14/45در اتاق 213

 

 • جلسه دفاع خانم شادی قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان : نقش فناوری نانو در شکل گیری و توسعه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل به راهنمایی خانم دکتر شهبازی ، مشاورت آقای دکتر  داشاب و داوری آقای دکتر همایون حبیبی در روز چـــــهارشنبه مورخ 98/11/30 ساعت 30: 15 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم مریم مهربان خوش گو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان«تاثیر عربستان بر تحولات سیاسی لبنان از 2005تا2018 »  استاد راهنما آقای دکتر کوهکن استاد مشاور آقای دکترعباسی و استاد داور آقای دکتر آدمی در روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 ساعت 8 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای روح اله عموزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان«ارزیابی روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا پس ازخیزش های مردمی در خاورمیانه  »  استاد راهنما آقای دکتر آجیلی استاد مشاور آقای دکترنورمحمدی و استاد داور آقای دکتر موسوی نیا در روز دوشنبه مورخ 98/11/21 ساعت 13 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم سمیه نظری چالشتری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی با عنوان :حقوق و تعهدات اطراف قرارداد بازارگردانی به راهنمایی آقای دکتر فیضی چکاب ، مشاورت آقای دکتر علومی یزدی و داوری آقای دکتر پاسبان در روز یکشنبه مورخ 98/11/20 ساعت 13 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع خانم نرگس جدیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان :  لابی عربستان در سیاست خارجی آمریکا ( 2019-2007) به راهنمایی آقای دکتر کوهکن ، مشاورت آقای دکتر عبداله و داوری آقای کترطباطبایی  در روز دوشنبه مورخ 98/11/21 ساعت 14:30 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم نگار اصغری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان‌: همکاری های امنیتی سایبری در اتحادیه های بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل به راهنمایی خانم دکتر شهبازی ، مشاورت آقای دکتر زمانی و داوری آقای دکتر حبیبی در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 10 صبح

 

 • جلسه دفاع آقای محمدامین گنجی لیسار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل تحت عنوان : مطالعه مقایسه ای روابط خارجی ایران و ونزوئلا ( 1396-1388) به راهنمایی آقای دکتر کوهکن ، مشاورت آقای دکتر آدمی و داوری آقای دکتر مومنی در روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 ساعت 9 صبح در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای ابوالفضل عبدالله پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان«آثار و الزامات اصل استقلال قاضی اجرای احکام کیفری  در ایران با نگاهی به حقوق فرانسه  »  استاد راهنما آقای دکتر موذن زادگان استاد مشاور آقای دکترکوشکی و استاد داور آقای دکتررضوی فرد در روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 ساعت 8 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم معصومه خشکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان«مطالعه مقایسه ای سیاست های آمریکا در دوران اوباما و ترامپ در خاورمیانه »  استاد راهنما آقای دکتر کوهکن استاد مشاور آقای دکترعباسی و استاد داور آقای دکتر طباطبایی در روز دوشنبه مورخ 98/11/21 ساعت 12/30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای نقیب ا... نیکمل دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان :  مسئولیت بین المللی دولت پاکستان ناشی از نقض حقوق اقلیت پشتون به راهنمایی آقای دکتر نژندی منش ، مشاورت آقای دکتر سیدقاسم زمانی و داوری آقای دکتر محمد شریف روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 ساعت 9 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم زهرا پارساپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان«نسبت عقلانیت با امر سیاسی در تکوین دولت مدرن با ارجاع به عنصر اجتهاد در اسلام »  استاد راهنما آقای دکتر رضایی استاد مشاور خانم دکتر غفاری و استاد داور آقای دکتر هداوند در روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 ساعت 11:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم پریسا بوربور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان«برسی رویکردهای  عدالت ترمیمی در حمایت از زنان بزهدیده از جرایم جنسی در حقوق ایران  »  استاد راهنما آقای دکتر بشیریه استاد مشاور آقای دکتررایجیانو استاد داور آقای دکتر میرسعیدی در روز شنبه مورخ 98/11/19 ساعت 15 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای دانیال منوچهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان« نمونه پژوهی جرم شناختی بزهکاری کودکان و نوجوانان در شبکه اجتماعی   در بازه سال های 1392-1396 در شهر تهران »  استاد راهنما آقای دکتر بشیریه و استاد مشاور آقای دکتررایجیان و استاد داور آقای دکتر رهبرپور در روز دوشنبه مورخ 98/11/14 ساعت 11 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع خانم زهرا ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز  با عنوان روش های انتخاب طرف قرارداد در قراردادهای بالا دستی نفت و گاز به راهنمایی آقای دکترکاظمی و به مشاورت آقای دکتر طوسی و داوری آقای دکترحاجیان 98/11/13ساعت15  در کلاس 225

 

 • جلسه دفاع آقای حسین منصف دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان اندیشه سیاسی نوسنت گرایی:مطالعه موردی سید حسین نصر به راهنمایی آقای  دکتراحمدوند و به مشاورت آقای دکتر رهبر و داوری آقای دکترصالحی 98/11/06ساعت10  در کلاس 212

 

 • جلسه دفاع آقای منوچهر باسیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان«تعارض در قانون مدنی در حوزه حقوق اموال و مالکیت »  استاد راهنما آقای دکتر ولویون استاد مشاور آقای دکتر کاظمی نجف آبادی و استاد داور آقای دکتر میرشمسی در روز یکشنبه مورخ 98/11/06 ساعت 10 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای فرید محمدی دانشجوی محترم کارشناسی ارشد علوم سیاسی با عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  و اقتدار سیاسی  در نظام جمهوری اسلامی ایران به راهنمایی آقای  دکترخواجه سروی و به مشاورت آقای دکتر رهبر و داوری آقای دکترگل‌ محمدی‌ مورخ1398/11/05 ساعت11/30 در کلاس 225

 

 • جلسه دفاع آقای نیما ریاحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان تاثیر کمیته حقوق بشر بر عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران به راهنمایی  آقای دکتر مهریار داشاب و مشاورت آقای دکتر سیدقاسم زمانی و داوری آقای دکتر محمد شریف در روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 ساعت 11 در اتاق 212 

 

 • جلسه دفاع آقای عباس گلریز دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان : هم سنجی دو متفکر متاله مسلمان و غیر مسلمان  در مواجهه با قدرت سیاسی :شاه ولی الله محدث دهلوی و یوهان گئورگ هامان"به راهنمایی آقای دکتررحمانی زاده دهکردی و به مشاورت آقای دکترغلامرضا کاشی و داوری آقای دکتربرزگر مورخ 1398/10/09 راس ساعت09/30در کلاس 225

 

 • جلسه دفاع خانم فاطمه فرجی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق نفت وگاز با عنوان شرط قوه قاهره در قراردادهای بالادستی نفت و گاز آقای دکترکاظمی نجف ابادی به مشاورت آقای دکترطوسی و داوری آقای دکترحاجیان مورخ 1398/10/02 راس ساعت16/30در کلاس 225

 

 • جلسه دفاع آقای عباسعلی احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل تحت عنوان «تأثیر تحولات فناورانه بر مفهوم و ماهیت جنگ در روابط بین الملل» با حضور استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی، استاد مشاور آقای دکتر موسوی و استاد داور آقای دکتر کیوان حسینی در روز سه شنبه مورخ 98/07/09  ساعت 12 در اتاق 209

 

 • جلسه دفاع آقای شهرام حبیبی درگاه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی تحت عنوان «اصل دسترسی به عدالت با تأکید بر دادرسی الکترونیکی» با حضور استاد راهنما آقای دکتر کاشانی، استاد مشاور آقای دکتر عامری و استاد داور آقای دکتر هرمزی در روز سه شنبه مورخ 98/07/09  ساعت 15

 

 • جلسه دفاع آقای محمد چلبی ئی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان« تحریم سوئیفت و امکان سنجی ایجاد شبکه نوین مبادله داده ها در حقوق بانکی بین المللی »  استاد راهنما آقای دکتر غلام نبی فیضی چکاب و استاد مشاور آقای دکتر مجید بنایی  اسکویی و استاد داور آقای دکتر امین جعفری  در روزسه شنبه مورخ 1398/07/09ساعت14:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم شادی شهیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان «موجبات بی اعتباری علائم تجاری ثبت شده با تأکید بر تعهد به استفاده در نظام حقوقی ایران و انگلیس» با حضور استاد راهنما آقای دکتر میرحسینی، استاد مشاور آقای دکتر عزیزی مرادپور و استاد داور آقای دکتر زاهدی در روز چهارشنبه مورخ 98/07/10  ساعت 15/30 در اتاق225

 

 • جلسه دفاع آقای محمدحسین طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان «نقش قراردادهای انتقال تکنولوژی در توسعه صنعت خودرو» با حضور استاد راهنما آقای دکتر عامری، استاد مشاور آقای دکتر میرحسینی و استاد داور آقای دکتر عزیزی مرادپور در روز چهارشنبه مورخ 98/07/10  ساعت 17 در اتاق 217

 

 • جلسه دفاع خانم زینب نوایی بروجنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی تحت عنوان «تحلیل اقتصادی مجازات های ناظر بر مالکیت صنعتی در ایران» با حضور استاد راهنما آقای دکتر طوسی، استاد مشاور آقای دکتر زاهدی و استاد داور آقای دکتر وصالی محمود در روز سه شنبه مورخ 98/07/09  ساعت 14 در اتاق213

 

 • جلسه دفاع خانم ارغوان حاجیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان «قانون حاکم بر ارث و حمایت از ارثیه بین المللی در حقوق معاهده ای ایران با نگاهی به اسناد بین المللی» با حضور استاد راهنما آقای دکتر پروین، استاد مشاور آقای دکتر زاهدی و استاد داور  آقای دکتر میرشمسی در روز سه شنبه مورخ 98/07/09  ساعت 9 در اتاق212

 

 • جلسه دفاع آقای آرمان شجری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل تحت عنوان تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر داوری اموال عمومی با حضور استاد راهنما آقای دکتر زمانی و  استاد مشاور آقای دکتر کاشانی و استاد داور آقای دکتر نژندی   منش در روز دوشنبه مورخ 98/07/08  ساعت 14/30 در اتاق227

 

 • جلسه دفاع آقای مهدی رخشان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل تحت عنوان  « جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی روسیه: با تأکید بر کلیسای ارتدوکس (2018-2000)» با حضور استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی، استاد مشاور آقای دکتر کیوان حسینی و استاد داور آقای دکتر میرفخرایی در روز شنبه  مورخ  98/07/06 ساعت 14 در اتاق210

 

 • جلسه دفاع آقای محمدعلی رضوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل تحت عنوان «تأثیر تهدیدات امنیتی منطقه ای بر سیاست خارجی ایران (1357-1352)» با حضور استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی، استاد مشاور آقای دکتر کوهکن و استاد داور آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی در روز دوشنبه  مورخ  98/07/08 ساعت 12 در اتاق213

 

 • جلسه دفاع خانم سیده مریم ساداتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان« داوری جمعی در سیستم حقوقی آمریکا و مدل اروپایی »  استاد راهنما آقای دکتر مقدم ابریشمی استاد مشاور آقای دکترعلومی یزدی و استاد داور آقای دکتر جواد کاشانی در روزسه شنبه مورخ 1398/07/09ساعت16:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم شیما فرهمند دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان مطالعه تطبیقی اثر نکاح مختلط بر تابعیت و قانون حاکم بر خانواده در حقوق ایران و آلمان به راهنمایی آقای دکتر فرهاد پروین مشاورت آقای دکتر مهدی زاهدی و داوری  آقای دکتر کاظمی نجف آبادی
  روز دوشنبه مورخ 98/07/07 ساعت 11:30 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای ابراهیم طباطبایی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری با عنوان تاثیر ورشکستگی بر طرفین قرارداد لیسانس علامت تجاری و حق اختراع با تاکید بر حقوق آمریکا به راهنمایی آقای دکتر فیصل عامری و مشاورت آقای دکتر بنایی اسکویی و داوری آقای دکتر طوسی روز دوشنبه مورخ 98/07/07 ساعت 11:30 در اتاق 213

 

 • جلسه دفاع آقای آرش ملکی ماسوله دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل تحت عنوان    مغایرت تحریم های بانکی ایران با حقوق بین الملل با حضور استاد راهنما آقای دکتر زمانی، استاد مشاور آقای دکتر ضیایی بیگدلی و استاد داور آقای دکتر زاهدی در روز یکشنبه مورخ 98/07/07  ساعت 17/30 در اتاق227

 

 • جلسه دفاع خانم فاطمه ملک زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان «معیارهای گمراه کنندگی و تشخیص علامت تجاری واقعی از غیرواقعی با تأکید بر رویه قضایی ایران» با حضور استاد راهنما آقای دکتر پاسبان، استاد مشاور آقای دکتر عزیزی مرادپور و استاد داور آقای دکتر وصالی محمود در روز دوشنبه مورخ 98/07/08  ساعت 17 در اتاق225

 

 • جلسه دفاع آقای آرمان رشیدی نسب دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی با عنوان  بررسی نسبت نظم حقوقی و نظم شرعی در نظام حقوقی ایران به راهنمایی آقای دکتر ویژه و مشاورت آقای دکتر هداوند و داوری  خانم دکتر غفاری روز دوشنبه مورخ 98/07/10 ساعت 14 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مجید براری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری  تحت عنوان« ارزیابی برنامه های پیشگیری رشدمدار سازمان های عمومی دولتی (اداره کل آموزش و پرورش _بهزیستی) در استان مازندران ابلاغیه سال 1396 »  استاد راهنما آقای دکتر بشیریه استاد مشاور آقای دکترمیرسعیدی و استاد داور آقای دکتر کوشکی در روز شنبه مورخ 98/7/6 ساعت 17 در اتاق 217

 

 • جلسه دفاع خانم رقیه شیرازیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحت عنوان «مطالعه تطبیقی(حقوقی-جرم شناختی) تروریسم غذایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا» با حضور استاد راهنما آقای دکتر رضوی فرد، استاد مشاور آقای دکتر غلامی و استاد داور آقای دکتر بشیریه در روز یکشنبه  مورخ  98/07/07 ساعت 12 در اتاق225

 

 • جلسه دفاع خانم بهاره رحیمیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان  « تحلیل حقوقی منشور حقوق شهروندی از منظر سلسله مراتب قواعد حقوقی» با حضور استاد راهنما آقای دکتر وکیلیان و استاد مشاور آقای دکتر آگاه و استاد داور آقای دکتر هداوند در روز سه شنبه  مورخ  98/07/02 ساعت 12 در اتاق217

 

 • جلسه دفاع آقای رضا سبزی پور دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان آسیب شناسی عدم ثبات قوانین در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران به راهنمایی آقای دکتر حاجیان و مشاورت آقای دکتر ویژه و داوری آقای دکتر شریف روز دوشنبه مورخ 98/07/02 ساعت 16:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای فرزاد معظمی گودرزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان« تحلیل کیفر شناختی احکام قطعی صادره در پرونده های توهین در دادگستری شهر فردیس»  استاد راهنما آقای دکتربشیریه استاد مشاور آقای دکترمیرسعیدی و استاد داور آقای دکتر رهبرپور در روز شنبه مورخ 98/7/6 ساعت 18 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم منصوره صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان« مقایسه سیاست خارجه دولت اوباما و ترامپ (2008_2018)در قبال اسرائیل»  استاد راهنما آقای دکتر آجیلی استاد مشاور آقای دکترطباطبایی و استاد داور آقای دکتر کوهکن در روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 ساعت 10 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای علی عارفیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر تحت عنوان« تاثیر اموزش حقوق بشر در پیشگیری از وقوع جنایات بین المللی در پرتو نظرات هانا آرنت »  استاد راهنما آقای دکتر رضایی استاد مشاور آقای دکترداشاب و استاد داور آقای دکتر ویژه در روز چهارشنبه مورخ 98/7/10 ساعت 12 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم صنم نیک پرتو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان« حق ترمیم مبیع و آثار آن در قراردادهای بین المللی»  استاد راهنما آقای دکتر مقدم ابریشمی استاد مشاور آقای دکترعلومی یزدی و استاد داور آقای دکتر طوسی در روز شنبه مورخ 1398/07/06ساعت16:30 در اتاق 212
 • جلسه دفاع خانم روژین کتاب الهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل تحت عنوان  « تعهد بین المللی دولت ایران در حمایت از قربانیان سیل در چارچوب حقوق بشر» با حضور استاد راهنما آقای دکتر هداوند، استاد مشاور آقای دکتر زمانی و استاد داور آقای دکتر کاشانی در روز دوشنبه  مورخ  98/07/01 ساعت 14/30 در اتاق227

 

 • جلسه دفاع آقای یوسف فضلی جمور دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان شکل گرایی در اسناد تجاری به راهنمایی آقای دکتر بنایی اسکویی و مشاورت آقای دکتر طوسی و داوری آقای دکتر فیضی چکاب روز دوشنبه مورخ 98/06/31 ساعت 15 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم معصومه ایمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر تحت عنوان« چارچوب های امداد بشردوستانه در مخاصمات دریایی، در پرتو شرح 2017 صلیب سرخ بر کنوانسیون دوم ژنو 1949" »  استاد راهنما آقای دکتر عسکری استاد مشاور آقای دکترداشاب و استاد داور آقای دکتر حبیبی در روز یکشنبه مورخ 98/7/7 ساعت 11 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم یاسمین خلیل نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان  «نقش نهاد مدیریت جمعی در حمایت از صنعت موسیقی و اشاعه آن» با حضور استاد راهنما آقای دکتر عزیزی مراد پور ، استاد مشاور آقای دکتر خدمتگذار و استاد داور آقای دکتر زاهدی در روز یکشنبه  مورخ  98/06/31 ساعت 13/30 در اتاق217

 

 • جلسه دفاع آقای محمدحسین حسینی خواه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان  « مطالعه تطبیقی حکومت و حکمرانی اسلامی در کتب آموزشی معارف اسلامی با قانون اساسی» با حضور استاد راهنما آقای دکتر آگاه، استاد مشاور خانم دکتر غفاری و استاد داور آقای دکتر رحمانی در روز یکشنبه  مورخ  98/06/31 ساعت 15 در اتاق212

 

 • جلسه دفاع آقای جواد حق شناس دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان« نقض انتظارات مشروع سرمایه گذار با تاکید بر رویه داوری سرمایه گذاری خارجی»  استاد راهنما آقای دکتر علی مقدم ابریشمی استاد مشاور آقای دکترحمیدرضا علومی یزدی و استاد داور آقای دکترجواد کاشانی در روز شنبه مورخ 1398/06/30 ساعت16:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مصطفی متقیان نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل تحت عنوان  «جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی چین در خاورمیانه» با حضور استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی ، استاد مشاور  آقای دکتر مؤمنی و استاد داور آقای دکتر چگنی زاده در روز دوشنبه  مورخ  98/07/01 ساعت 9 در اتاق210

 

 • جلسه دفاع خانم مریم سنجابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر تحت عنوان« تاثیر نقض حقوق اقلیت های مذهبی بر تروریسم»  استاد راهنما آقای دکتر زمانی استاد مشاور آقای دکترداشاب و استاد داور آقای دکتر شریف در روزیکشنبه مورخ 98/6/31 ساعت 13.30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای مهدی بندسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام تحت عنوان  « نسبت سنجی مردم سالاری در قانون اساسی ایران با اندیشه سیاسی مونتسکیو» با حضور استاد راهنما آقای دکتر صالحی ، استاد مشاور آقای دکتر گل محمدی و استاد داور آقای دکتر رهبر در روز شنبه  مورخ  98/06/30 ساعت 11 در اتاق225

 

 • جلسه دفاع آقای عباسعلی قبایی آرانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحت عنوان  « ارزیابی عملکرد ضابطان دادگستری در اعلام حقوق شخصی تحت نظر، اعمال معاینه پزشکی و اعلام هویت به دادسرای عمومی و انقلاب» با حضور استاد راهنما آقای دکتر مؤذن زادگان ، استاد مشاور آقای دکتر کوشکی و استاد داور آقای دکتر رهبرپور در روز شنبه  مورخ  98/06/30 ساعت 13/30 در اتاق225

 

 • جلسه دفاع خانم مائده سادات کیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان  « هوش مصنوعی؛ موضوع حقوق شخصیت یا حقوق اختراع» با حضور استاد راهنما آقای دکتر عزیزی مرادپور ، استاد مشاور  آقای دکتر آذین و استاد داور آقای دکتر میرشمسی در روز چهارشنبه  مورخ  98/06/27 ساعت 8 صبح در اتاق225

 

 • جلسه دفاع آقای مرتضی نوروزپور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با عنوان :  "  تحلیل اعتراضات سیاسی دی ماه 1396"
  به راهنمایی  آقای دکترغلامرضا کاشی و به مشاورت آقای دکترگل محمدی و داوری  آقای دکتردلاوری مورخ 1398/06/30 راس ساعت13/30در کلاس 210

 

 • جلسه دفاع آقای میثم محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خلیج فارس تحت عنوان«تحلیل تروریسم با استفاده از مدل سازی شبکه تروریستی بر مبنای نظریه سیستم های پیچیده »  استاد راهنما آقای دکتر چگنی زاده و استاد مشاور آقای دکترعبد خدایی و استاد داور آقای دکتر آدمی در روزیکشنبه مورخ 98/6/31 ساعت 12 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مجتبی زرگران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خلیج فارس تحت عنوان«  سیاست خارجی ایتالیا در قبال کشورهای حاشیه ی جنوبی خلیج فارس(1991_2017) »  استاد راهنما آقای دکتر آجیلی استاد مشاور و آقای دکترآدمی و استاد داور آقای دکتر موسوی نیا در روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 ساعت 10 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع آقای علی ابویسانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای-گرایش مطالعات اروپا تحت عنوان« تأثیر مبادلات تجاری و انرژی بر مواضع حقوق بشری اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای جنوبی خلیج فارس (2018-2015) » با حضور استاد راهنما آقای دکتر موسوی نیا ، استاد مشاور آقای دکتر آدمی و استاد داور آقای دکتر آجیلی در روز چهارشنبه مورخ 98/06/27 ساعت 14 در اتاق210

 

 • جلسه دفاع آقای نورالدین آهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان« بررسی نقش قومیت در روابط ایران و ترکیه(2019-2003) »  استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی استاد مشاور آقای دکترحاج زرگرباشی و استاد داور آقای دکتر عباسی در روز دوشنبه مورخ 98/6/26 ساعت 10/30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم سیده طاهره حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر تحت عنوان« : اعتبار امر مختومه در نظام اروپایی حقوق بشر »  استاد راهنما آقای دکتر داشاب استاد مشاور آقای دکترزمانیو استاد داور خانم دکتر معتمدنژاد در روزچهارشنبه مورخ 98/6/27 ساعت 10 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع اقای روح الله ایمانی نژاددانشجوی محترم کارشناسی ارشدرشته اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان :  علل درونی و بیرونی گسترش  اندیشه تکفیر در جهان اسلام معاصربه راهنمایی  آقای دکترصالحی و به مشاورت آقای دکترکواکبیان و داوری آقای دکتررحمانی زاده دهکردی مورخ 1398/06/30 راس ساعت11در کلاس 227

 

 • جلسه دفاع خانم ام البنین سرباز دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان : عوامل همگرا و واگرا در روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق (2003-2017) به راهنمایی  آقای دکتر مجید عباسی و مشاورت آقای دکتر مجتبی عبدخدایی و داوری آقای دکتر علیرضا کوهکن روز دوشنبه مورخ 98/06/25 ساعت 13 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع خانم حنانه بذرافکن دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی با عنوان : تاثیر صدور مجوزهای اجباری بر استانداردهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی به راهنمایی آقای دکتر مقدم ابریشمی و مشاورت آقای دکتر علومی یزدی و داوری آقای دکتر عامری روز سه شنبه مورخ 98/06/26 ساعت 15 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای رامین آریان راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز با عنوان : امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی فدراسیون روسیه به راهنمایی آقای دکتر علیرضا کوهکن و مشاورت  آقای دکتر مرتضی نورمحمدی و داوری آقای دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی روز دوشنبه 98/06/25 ساعت 30 : 8 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع آقای سیدامیرسینا نورانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات آمریکای شمالی با عنوان : آینده پژوهی روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا تا سال 2023 به راهنمایی آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و مشاورت آقای دکتر سیدمحمد طباطبایی و داوری آقای دکتر علیرضا کوهکن روز دوشنبه مورخ 98/06/25 ساعت 30: 14 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای رضا زالی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان«موضوع عقد وکالت : امر حقوقی یا مادی»  استاد راهنما آقای دکتر ولویون  استاد مشاور سرکار خانم دکتر جوانمرادی و استاد داور آقای دکتر حاجیان در روز یکشنبه مورخ 98/06/24ساعت15 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم راضیه آقاخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری تحت عنوان«تخصص گرایی کنشگران عدالت کیفری اطفال و نوجوانان   »  استاد راهنما آقای دکتر بشیریه استاد مشاور آقای دکترموذن زادگان و استاد داور آقای دکتر کوشکی در روزشنبه مورخ 98/6/23 ساعت 15 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای محمدعلی قبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای-گرایش مطالعات اروپا تحت عنوان« تأثیر حضور بریتانیا در منطقه غرب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (2017 تا 2001) » با حضور استاد راهنما آقای دکتر آدمی ، استاد مشاور  آقای دکتر عباسی و استاد داور آقای دکتر طباطبائی در روز شنبه مورخ 98/06/23 ساعت 12 در اتاق225

 

 • جلسه دفاع آقای یزدان کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای-گرایش مطالعات اروپا تحت عنوان«الگوی سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه (2017-2011)» با حضور استاد راهنما آقای دکتر آدمی ، استاد مشاور آقای دکتر شکوهی و استاد داور آقای دکتر مؤمنی در روز شنبه مورخ 98/06/23 ساعت 15 در اتاق225

 

 • جلسه دفاع آقای یاسرفتحانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان«  بررسی تاثیر روابط روسیه و عربستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (2017-2018) »  استاد راهنما آقای دکتر آدمی استاد مشاور آقای دکترکوهکن و استاد داور آقای دکتر نورمحمدی در روز شنبه مورخ 98/6/23 ساعت 11 در اتاق 223

 

 • جلسه دفاع آقای فرشید ایمنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان«هیدروپلتیک و منازعات  خاورمیانه :مطالعه موردی: هیرمند،دجله و فرات2000تا 2017  »  استاد راهنما آقای دکتر موسوی نیا استاد مشاور آقای دکترچگنی زاده و استاد داور آقای دکتر عباسی در روز دوشنبه مورخ 98/6/25 ساعت 11 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای امیرمحمدی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات آمریکای شمالی با عنوان مطالعه تطبیقی دیپلماسی اوباما و ترامپ در قبال روسیه به راهنمایی  آقای دکتر علی آدمی و مشاورت آقای دکتر اصغرکیوان حسینی و داوری آقای دکتر طباطبایی در روز شنبه مورخ 98/06/16 ساعت 11 در کلاس 225

 

 • جلسه دفاع آقای شایان رضائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان«حق ملاقات فرزند »  استاد راهنما آقای دکتر پروین استاد مشاور جناب آقای  دکتر کاظمی نجف آبادی استاد داور آقای دکتر تقی زاده در روز یکشنبه مورخ 98/06/10ساعت14 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع آقای معین صبوریان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان«انتخابات نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی در پرتو اصل برابری  »  استاد راهنما آقای دکتر آگاه استاد مشاور و آقای  دکتر ویژه استاد داور و آقای دکتر شریف در روز چهارشنبه مورخ 98/05/02ساعت15 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم خورشید کیهانی دهنوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان« اجرای تصمیمات و مجازات های تعزیری در دادرسی اطفال ونوجوانان »  استاد راهنما آقای دکتر موذن زادگان استاد مشاور آقای دکترکوشکی و استاد داور آقای دکتر رهبرپور در روز شنبه مورخ 98/4/22 ساعت 10 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای رضامتوصلی محمود ابادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان«  ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی اشخاص تحت نظر در فرایند اجرای اختیارات و تکالیف ضابطان دادگستری»  استاد راهنما آقای دکتر موذن زادگان استاد مشاور آقای دکترجعفری و استاد داور آقای دکتر کوشکی در روز شنبه مورخ 98/4/22 ساعت 8:30 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع آقای رامین رستگار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان امکان سنجی ترتیبات امنیتی منطقه ای در خلیج فارس 2018-1991 به راهنمایی آقای دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی و مشاورت آقای دکتر علی آدمی و داوری آقای دکتر اصغر کیوان حسینی مورخ 98/04/22 ساعت 10 صبح در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای مسعود ارجمند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان« جهت گیری سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه خانواده از حمایت زوجین تا حمایت از اطفال »  استاد راهنما جناب آقای دکتر جعفری استاد مشاور جناب آقای دکتربشیریه و استاد داور جناب آقای دکتر کوشکی در روز یکشنبه مورخ 98/3/19 ساعت 10 در اتاق225

 

 • جلسه دفاع آقای مهدی مشک فروش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان« ارزیابی حقوقی کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در سازمان بهزیستی کشور  »  استاد راهنما آقای دکتر آگاه استاد مشاور آقای  دکتر فلاح زاده استاد داور  آقای دکتر هداوند در روز چهارشنبه مورخ 98/02/18ساعت12 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم محبوبه ایران نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز با  عنوان تاثیر پیوستن ایران به سازمان شانگهای بر منافع سیاسی و اقتصادی ایران به راهنمایی آقای دکتر علی آدمی و مشاورت آقای دکتر مجیدرضا مومنی و داوری آقای دکتر هادی آجیلی در روز چهارشنبه مورخ 97/12/08 ساعت 14 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم حنانه هدایتی گودرزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان« برسی حقوق اطفال بزه دیده جرایم جنسی »  استاد راهنما آقای دکتر غلامی استاد مشاور آقای دکترکوشکی و استاد داور آقای دکتر رایجیان در روزدوشنبه مورخ 97/12/06 ساعت 11:45 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع آقای شرف الدین شجاعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خلیج فارس تحت عنوان« رفتار سیاسی ایالات متحده در برجام بر اساس استراتژی های جان مر شایمر »  استاد راهنما آقای دکتر عبد خدایی استاد مشاور آقای دکترچگنی زاده و استاد داور آقای دکتر موسوی نیا در روز دوشنبه مورخ 97/12/6 ساعت 13 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم ندا خدابین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان« شباهت ها و تفاوت های اصل قانونی بودن عمل اداری با اصل قانونی بودن جرم و مجازات  »  استاد راهنما آقای دکتر هداوند استاد مشاور آقای  دکتر غلامی استاد داور آقای دکتر فلاح زاده در روز دوشنبه مورخ 97/12/06ساعت8 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مجید مختاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خلیج فارس تحت عنوان« تحلیل نظری جایگاه قدرت نرم در نظریه موازنه قدرت »  استاد راهنما آقای دکتر عبد خدایی استاد مشاور آقای دکترچگنی زاده و استاد داور آقای دکتر کیوان حسینی در روزدوشنبه مورخ 97/12/6 ساعت 17 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم مریم روستایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان« آثار اعلام رسمیت مذهب خاص در قانون اساسی با مطالعه تطبیقی در کشورهای ایران، مصر و مالزی  »  استاد راهنما خانم دکتر غفاری استاد مشاور آقای  دکتر هداوند استاد داور آقای دکتر رحمانی در روز دوشنبه مورخ 97/12/06ساعت17:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای شرف الدین شجاعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خلیج فارس تحت عنوان« رفتار سیاسی ایالات متحده در برجام بر اساس استراتژی های جان مر شایمر »  استاد راهنما آقای دکتر عبد خدایی استاد مشاور آقای دکترچگنی زاده و استاد داور آقای دکتر موسوی نیا در روز دوشنبه مورخ 97/12/6 ساعت 13 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم محبوبه ایران نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز با  عنوان تاثیر پیوستن ایران به سازمان شانگهای بر منافع سیاسی و اقتصادی ایران به راهنمایی آقای دکتر علی آدمی و مشاورت جناب آقای دکتر مجیدرضا مومنی و داوری  آقای دکتر هادی آجیلی در روز چهارشنبه مورخ 97/12/08 ساعت 14 در اتاق 225
 • جلسه دفاع خانم ملیحه خورشیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان«  رویکرد غایت گرایانه به نظم عمومی در قانون گذاری کیفری ایران »  استاد راهنما آقای دکتر رهبرپور استاد مشاور آقای دکترمحمودی  و استاد داور آقای دکتر غلامی در روز شنبه مورخ 97/12/4 ساعت 11:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای میلاد جلیلیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان«قانون و دادگاه صالح در ورشکستگی بین المللی و اجرای احکام آن در حقوق ایران و آمریکا »  استاد راهنما آقای دکتر فرهاد پروین استاد مشاور آقای دکتربنایی اسکویی و استاد داور  آقای دکترمهدی زاهدی در  روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01 ساعت11:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع اقای رضا رازقی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی با عنوان "  تحلیل روند توسعه سیاسی ترکیه از سال 2002 تا 2016 " به راهنمایی آقای دکتر دین پرست و مشاورت آقای دکتر فلاحت پیشه و داوری آقای دکتربرزگردر روز شنبه 97/12/04 ساعت 12/30در کلاس 212

 

 • جلسه دفاع خانم مرضیه خزائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خلیج فارس تحت عنوان« تحولات عربی و راهبرد امنیت ملی اسرائیل 2018-2011 »  استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی استاد مشاور آقای دکترعبد خدایی و استاد داور آقای دکتر دهقانی  در روزیک شنبه مورخ 97/11/29 ساعت 13 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع جناب آقای امید داودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان" نقد حق انحصاری ناشی از نظام حق اختراع و پیش بینی نظام مکمل "نقد حق انحصاری در حوزه اختراع و پیش بینی نظم مکمل »  استاد راهنما جناب آقای دکتر میرشمسی استاد مشاور جناب آقای  دکتر بختیاری استاد داور جناب آقای دکتر  عامری در روز چهارشنبه مورخ 97/12/01ساعت 14 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای طیبه خاکزاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان« تبیین جرم شناختی پدیده ی کارکودکان ،مطالعه ی موردی بزهکاری و بزهدیدگی کودکان کار شهر کرمانشاه در سال های 90-95»  استاد راهنما جناب آقای دکتر موذن زادگان استاد مشاور جناب آقای دکتررایجیانو استاد داور جناب آقای دکتر غلامی در روز سه شنبه مورخ 97/11/30 ساعت 10:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای نوید ارباب تفتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان "استفاده از علائم تجاری دیگران در تبلیغات اینترنتی از طریق کلید واژه در نظام حقوق علائم تجاری و رقابت غیرمنصفانه"  استاد راهنما جناب آقای دکتر زاهدی استاد مشاور جناب آقای  دکتر فیضی چکاب استاد داور جناب آقای دکتر عزیزی مرادپور در روز سه شنبه مورخ 97/11/30ساعت 13در اتاق 213

 

 • جلسه دفاع آقای کرامت رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان«  مبانی و روش های پاسخگو  کردن اطفال بزه کار در نظام عدالت کیفری ایران »  استاد راهنما جناب آقای دکتر غلامی استاد مشاور جناب آقای دکترموذن زادگان و استاد داور جناب آقای دکتر کوشکی در روزسه شنبه مورخ 97/11/30 ساعت 17: در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای محمد شریف دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان« نقض حق معنوی مؤلف در فضای سایبر » با حضور استاد راهنما جناب آقای دکتر عزیزی مرادپور ، استاد مشاور جناب آقای دکتر پروین و استاد داور جناب آقای دکتر زرکلام در روز چهارشنبه مورخ 97/12/01 ساعت 16 در اتاق212
 • جلسه دفاع خانم حمیده زابلی مهدی آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان«  بررسی حق تکثیر مولف و استثنائات وارد بر آن درحقوق داخلی و بین المللی » با حضور استاد راهنما آقای دکتر محمدزاده ، استاد مشاور آقای دکتر میرشمسی و استاد داور آقای دکتر کاشانی در روز سه شنبه مورخ 97/11/30 ساعت 15 در اتاق212

 

 • جلسه دفاع آقای بهمن شکری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان« "دلایل مخالفت ترکیه با رفراندم استقلال کردستان عراق »  استاد راهنما آقای دکتر آدمی استاد مشاور آقای دکتردهشیار و استاد داور آقای دکتر نورمحمدی در روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 9/30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم منصوره نوقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با عنوان رویکرد جمهوری اسلامی ایران و امریکادر مواجهه با پدیده داعش در غرب اسیا به راهنمایی آقای دکتر خواجه سروی و مشاورت آقای دکتر برزگر و داوری آقای دکتردین پرستی در روز دوشنبه 97/11/29 ساعت 16:30 در کلاس 212

 

 • جلسه دفاع آقای علی نصیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات با عنوان حمایت از رسانه نگاران در چهارچوب سند اقدام سازمان ملل مصوب 2012 و چالش های آن در نظام حقوقی ایران به راهنمایی خانم دکترمعتمدنژاد و مشاورت آقای دکتر آگاه و داوری آقای دکتر شریف در روز دوشنبه 97/11/30 ساعت 11:30 در کلاس225

 

 • جلسه دفاع آقای پیمان برومندفرد دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  با عنوان بنیادهای نظری منازعات سیاسی در جمهوری اسلام ایران به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کاشی و مشاورت آقای دکتر برزگر و داوری آقای دکتر صالحی در روز دوشنبه 97/11/29 ساعت 12در کلاس225

 

 • جلسه دفاع آقای حمید فریدی دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان تخیل و امر سیاسی در سنت اندیشه اسلامی :مطالعه موردی شیخ شهاب الدین سهروردی به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کاشی و مشاورت آقای دکتر دلاوری و داوری آقای دکتر  دهکردی در روز دوشنبه 97/11/30 ساعت 8:00 کلاس212

 

 • جلسه دفاع آقای مسعود شهریور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل تحت عنوان« تأثیر محیط امنیتی منطقه ای (خاورمیانه) بر سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2017-2011» با حضور استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی ، استاد مشاور آقای دکتر آدمی و استاد داور آقای دکتر چگنی زاده در روز سه شنبه مورخ 97/11/30 ساعت14:30 در اتاق225

 

 • جلسه دفاع خانم نفیسه زائری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان« الگوهای پاسخ دهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در مجتمع قضایی شهید فهمیده »  استاد راهنما آقای دکتر موذن زادگان استاد مشاور آقای دکترغلامی و استاد داور  آقای دکتر کوشکی در روزدو شنبه مورخ 97/11/29 ساعت 13 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای محمدتقی امینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای تحت عنوان« جایگاه رسانه های جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در روابط دیپلماتیک دو کشور؛ مطالعه موردی بحران 2011 » با حضور استاد راهنما آقای دکتر موسوی نیا  ، استاد مشاور آقای دکتر نورمحمدی و استاد داور آقای دکتر عباسی در روز یکشنبه مورخ 97/11/28 ساعت 12 در اتاق210

 

 • جلسه دفاع خانم فهیمه جاوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان«همکاری بین بخشی نهادهای قضایی و اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان »  استاد راهنما آقای دکتر بشیریه استاد مشاور آقای دکتررایجیان و استاد داور آقای دکتر رهبرپور در روزیک شنبه مورخ 97/11/28 ساعت 11 در اتاق 212
 • جلسه دفاع خانم مهشید باقری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر تحت عنوان«  تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در مقابله با استثمار و سو استفاده جنسی از کودکان  »  استاد راهنما آقای دکتر داشاب استاد مشاور آقای دکترموذن زادگان و استاد داور آقای دکتر عسگری در روز یکشنبه مورخ 97/11/28 ساعت 14:45 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع  آقای حامد شعبانی دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات اروپا  با عنوان " "مطالعه تطبیقی نظام پارلمانی و نیمه ریاستی انگلستان و فرانسه در فرایند تصمیم گیری سیاسی" به راهنمایی آقای دکتر موسوی نیا و مشاورت آقای دکترطباطبایی و داوری آقای دکتر میرفخرایی در روز دوشنبه 97/11/29 ساعت 17در کلاس 225

 

 • جلسه دفاع آقای رضا فرهمند ازموده دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان جایگاه مفاهیم صلح طلبانه در کتب درسی آموزشی کشورمقطع دوره اول متوسطه به راهنمایی آقای دکترصالحی و مشاورت آقای دکتر غلامرضا کاشی و داوری آقای دکترگل محمدی در روز دوشنبه 97/11/29 ساعت 17 در کلاس 212

 

 • جلسه دفاع خانم آتنا امیری جامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل تحت عنوان« روابط نظامی-مدنی در ترکیه » با حضور استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی ، استاد مشاور آقای دکتر میرفخرایی و استاد داور آقای دکتر چگنی زاده در روز سه شنبه مورخ 97/11/30 ساعت 13 در اتاق212

 

 • جلسه دفاع آقای حسینعلی رضاقلی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان "نقش علام تجاری در انتقال فناوری"  استاد راهنما آقای دکتر میرشمسی استاد مشاور آقای  دکتر عامری استاد داور آقای دکتر زاهدی در روز دوشنبه مورخ 97/11/29ساعت 15  در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم نوشین خاکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان« نوعی یا شخصی بودن معیار صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری » با حضور استاد راهنما آقای دکتر آگاه ، استاد مشاور آقای دکتر شجایی آرانی و استاد داور آقای دکتر هداوند در روز شنبه مورخ 97/11/30 ساعت 9 صبح در اتاق225

 

 • جلسه دفاع خانم مژده باتوانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز با عنوان دولت سازی در گرجستان و سیاست های هویت ملی به راهنمایی  آقای دکتر مرتضی نورمحمدی و مشاورت آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و داوری آقای دکتر مومنی روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 30: 9 اتاق 221

 

 • جلسه دفاع آقای بهنام نجات دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان سیاست خارجی فرانسه درقبال جنگ سوریه از 2011 تا 2017 به راهنمایی آقای دکتر سیدمحمد طباطبایی و مشاورت آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و داوری  آقای دکتر حسین دهشیار روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 30: 9 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم نسیم مصلحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی با عنوان مبنا، شرایط و آثار تعلیق، به عنوان ضمانت اجرای عدم تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه ( با توجه به اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال 2016)به راهنمایی آقای دکتر حبیب اله رحیمی و مشاورت آقای دکتر حمیدرضا  علومی یزدی و  داوری آقای دکتر محمد حاجیان روز یکشنبه مورخ 97/11/28 ساعت 30 : 16 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم فاطمه امامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان«ماهیت کولبری و حمایت از کولبران در حقوق ایران و نظام بین الملل حقوق بشر  »  استاد راهنما جناب آقای دکتر هداوند استاد مشاور جناب آقای  دکتر وکیلیان استاد داور جناب آقای دکتر آگاه در روز چهارشنبه مورخ 97/11/29ساعت17 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم لیدا شریفی منش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل تحت عنوان« واکاوی اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه در اشغال ایران توسط دولت های روسیه و انگلیس در جنگ جهانی اول و دوم » با حضور استاد راهنما جناب آقای دکتر شریفی طرازکوهی ، استاد مشاور جناب آقای دکتر زمانی و استاد داور جناب آقای دکتر نژندی منش در روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 12:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای محمدحسین انصاری دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات اروپا با عنوان" پیامدهای استراتژیک انقلاب شیل برای اروپا 2005-2017" به راهنمایی آقای دکتر مومنی و مشاورت آقای دکتر آدمی و داوری آقای دکترآجیلی در روز شنبه 97/11/27 ساعت 10/30 در کلاس 210

 

 • جلسه دفاع خانم ویدا رحمانی پیچا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان« بازنگری شرایط و مبنای تعدد زوجات با نگاهی به رویه قضایی  »  استاد راهنما آقای دکتر تقی زاده استاد مشاور آقای دکتر کاظمی نجف آبادی استاد داور آقای دکتر ولویون در روز چهارشنبه مورخ 97/11/30ساعت11:30 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای احسان رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات با عنوان مولفه های امنیت حقوقی در حقوق مطبوعات ایران به راهنمایی آقای دکتر رحمانی و مشاورت آقای دکترویژه و داوری آقای دکتروکیلیان  روز دوشنبه 96/11/29 ساعت 15 در کلاس 212

 

 • جلسه دفاع سرکار خانم عاطفه سمیعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان«نظام حمایت از داروهای یتیم  »  استاد راهنما آقای دکتر زاهدی استاد مشاور آقای دکتر پیلوار استاد داور آقای دکتر میرشمسی در روز سه شنبه مورخ 97/11/30ساعت17:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای سیدموسی لطیفی مجره دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل تحت عنوان« نقش  و کارکرد سازمان همکاری اسلامی در حل و فصل اختلافات دولتهای عضو: مطالعه موردی تهاجم نظامی عربستان به یمن » با حضور استاد راهنما آقای دکتر شریفی طرازکوهی ، استاد مشاور آقای دکتر زمانی و استاد داور آقای دکتر صلح چی در روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 14:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم حدیث فرهی دره شهردانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان«بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با تاکید بر ارای دیوان عدالت اداری  »  استاد راهنما آقای دکتر فلاح زاده استاد مشاور آقای  دکتر هداوند استاد داور آقای دکتر آگاه در روز چهارشنبه مورخ 97/11/24ساعت13:30 در اتاق 221

 

 • جلسه دفاع آقای علیرضا باقری رونقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای تحت عنوان« روابط عربستان سعودی و اتحادیه اروپا از منظر اقتصاد سیاسی » با حضور استاد راهنما آقای دکتر آدمی ، استاد مشاور آقای دکتر مومنی و استاد داور آقای دکتر عباسی در روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 11 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای عباس رضوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان«چالش های نظارت بر شوراهای شهر و روستا در ایران »  استاد راهنما آقای دکتر فلاح زاده استاد مشاور آقای دکتر وکیلیان استاد داور آقای دکتر هداوند در روز چهارشنبه مورخ 97/11/24ساعت12:30 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای بهزاد زارعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان عقلانیت در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران ( 1382-1395) به راهنمایی آقای دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و مشاورت آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و داوری آقای دکتر مجتبی عبدخدایی در روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 10 صبح در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای حسین سالمی دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان مواجهه فارابی با دانش سیاسی یونانی به راهنمایی آقای دکتر برزگر و مشاورت آقای دکتر غلامرضا کاشی و داوری آقای دکتر رهبر در روز شنبه 97/11/27 ساعت 10در کلاس225

 

 • جلسه دفاع آقای صفر علی کامیارراد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر تحت عنوان«حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران »  استاد راهنما آقای دکتر هداوند استاد مشاور آقای دکترکامیارراد و استاد داور آقای دکتر آگاه در روز سهشنبه مورخ 97/11/23 ساعت 8 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای علی رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان: نگاهی عرفانی به نظریه ی فقهی سیاسی ولایت مطلقه ی فقیه در عصر غیبت"به راهنمایی آقای دکترغلامرضا کاشی و مشاورت آقای دکتر خواجه سروی و داوری آقای دکتر احمدوند روزیکشنبه مورخ1397/11/28 ساعت 13  در کلاس 210

 

 • جلسه دفاع آقای سیدعلی مراد رام نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان« سیاست کیفری ایران در خصوص جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در قبال اطفال و نوجوانان »  استاد راهنما آقای دکترکوشکی استاد مشاور آقای دکترموذن زادگان و استاد داور آقای دکتر رهبرپور در روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 17 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای علی نظری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان«مسئولیت های ناشی از حساب مشترک بانکی  »  استاد راهنما آقای دکتر پاسبان استاد مشاور آقای  دکتر جعفری استاد داور آقای دکتر بنایی اسکویی در روز سه شنبه مورخ 97/11/15ساعت11:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای حمید الله تیموری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحت عنوان« مطالعه تطبیقی منع شکنجه در قوانین افغانستان و اسناد بین الملل »  استاد راهنما آقای دکتر موذن زادگان استاد مشاور آقای دکترجعفری و استاد داور آقای دکتر غلامی در روز شنبه مورخ 97/11/13 ساعت 13 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای صادق کت سمبون دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان  تنوع بخشی در روابط خارجی عربستان با قدرت های بزرگ ؛ دلایل و پیامدها به راهنمایی آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و مشاورت آقای دکتر مجتبی عبدخدایی وداوری آقای دکتر حسین دهشیار در روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 8 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای سیدمحمدصادق اقدسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان سیاست خارجی قطر و تعدیل یکجانبه گرایی عربستان ( 2011-2017) به راهنمایی آقای دکتر اصغرجعفری ولدانی و مشاورت آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و داوری آقای دکتر طباطبایی در روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 13 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای عبداله علی برزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " شکاف نخبگان حاکم واستقلال کردستان عراق "
  راهنمایی آقای دکتر حسین دهشیار و مشاورت آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی و داوری جناب آقای دکتر مجتبی عبدخدایی در روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 11 صبح در اتاق 219

 

 • جلسه دفاع آقای محسن روح ورزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان«تاثیر شکاف های اجتماعی بر امنیت ملی عربستان سعودی 2011_2017"  »  استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی استاد مشاور آقای دکترعبد خدایی و استاد داور آقای دکتر موسوی نیا در روز شنبه مورخ 97/11/15 ساعت 9 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای فائز باغبانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل تحت عنوان« مشارکت سیاسی و آستانه تهدید پذیری جمهوری اسلامی ایران در سطح سیسماتیک(1396-1392) » با حضور استاد راهنما آقای دکتر موسوی نیا، استاد مشاور آقای دکتر کیوان حسینی و استاد داور آقای دکتر چگنی زاده در روز سه شنبه مورخ 97/11/9 ساعت 11 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای محمد جواد سپهوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان«  نقش اوپک گازی در اقتصاد انرژی بین الملل »  استاد راهنما آقای دکتر آدمی استاد مشاور آقای دکترکوهکن و استاد داور آقای دکتر نورمحمدی در روز شنبه مورخ 97/11/6 ساعت 13 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای سجاد منگلی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان« بحران روابط قطر با عربستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»  استاد راهنما آقای دکترآدمی استاد مشاور آقای دکترنورمحمدی و استاد داور آقای دکتر کیوان حسینی در روز  چهارشنبه مورخ 97/11/3 ساعت 9:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای سینا قلفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال  تحت عنوان« تحلیل حقوقی -جرم شناختی واژه متعارف در اقدامات تادیبی و تنبیهی والدین »  استاد راهنما آقای دکتر بشیریه استاد مشاور آقای دکتررهبرپور و استاد داور آقای دکتر مرادی در روز شنبه مورخ 97/11/06 ساعت 1100 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مهرداد احسانی فرد  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان«نقش و اهمیت احزاب در فرایند قانونگذاری بارویکرد تطبیقی مطالعه  »  استاد راهنما جناب آقای دکتر وکیلیان استاد مشاور جناب آقای  دکتر ویژه استاد داور جناب آقای دکتر هداوند در روز سه شنبه مورخ 97/10/17ساعت13 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع اقای میلاد یاوری دانشجوی  کارشناسی ارشد  رشته علوم سیاسی  تحت عنوان "مطالعه تجربه فعالیت احزاب در جمهور اسلامی ایران " به راهنمایی آقای دکتر خواجه سروی مشاورت آقای دکتر خرمشاد و داوری آقای دکتر کواکبیان روز یکشنبه مورخ1397/10/23 ساعت 09/30 کلاس210

 

 • جلسه دفاع آقای صابر خیری چقائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان«ضمانت اجراهای رعایت تشریفات تشکیل و اداره مجامع عمومی در شرکت های سهامی »  استاد راهنما جناب آقای دکتر پاسبان  استاد مشاور جناب آقای دکترطوسی و استاد داور جناب آقای دکتربنائی اسکویی در روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 ساعت12 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای داود طارمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان جایگاه پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) در طراحی استراتژی کلان آمریکا ، بعد از فروپاشی شوروی تا سال 2016 به راهنمایی آقای دکتر مجیدرضا مومنی و مشاورت آقای دکتر حسین دهشیار و داوری آقای دکتر اصغرکیوان حسینی در روز دوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای محمدحسین نجاتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان  نقش ژئوپلیتیک در طراحی استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا : مطالعه تطبیقی دولت های جورج دبلیو بوش و باراک اوباما به راهنمایی  آقای دکتر مرتضی نورمحمدی مشاورت آقای دکتر حسین دهشیار و داوری  آقای دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی در روز دوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 9 صبح در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مرتضی نجم آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان : " دریای جنوبی چین و رقابت بین آمریکا و چین " به راهنمایی آقای دکتر حسین دهشیار مشاوره آقای دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی داوری آقای دکتر سیدمحمد طباطبایی
  در روز دوشنبه مورخ 97/10/10 ساعت 30 : 9 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای محمد جواد سپهوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان« نقش اوپک گازی در اقتصاد انرژی بین الملل »  استاد راهنما جناب آقای دکتر آدمی استاد مشاور جناب آقای دکترکوهکن و استاد داور جناب آقای دکتر نورمحمدی در روزدو شنبه مورخ 97/10/3 ساعت 12 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای امید شهبازی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری تحت عنوان« شهادت اطفال و نوجوانان در امور کیفری در پرتو موازین فقهی _حقوقی »  استاد راهنما جناب آقای دکتر رهبرپور استاد مشاور جناب آقای دکترموذن زادگان و استاد داور جناب آقای دکتر میرسعیدی در روز شنبه مورخ 97/10/1 ساعت 17:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای سیدمیرعماد سعیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان« لزوم یا عدم لزوم ارتباط موثر و مستقیم میان موضوع اختلاف و قانون حاکم بر ماهیت دعوا »  استاد راهنما جناب آقای دکتر جواد کاشانی استاد مشاور جناب آقای دکترفیصل عامری و استاد داور جناب آقای دکترخیراله هرمزی در روز چهارشنبه مورخ 97/9/21ساعت13:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مصطفی محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر تحت عنوان« «اعتبار نظریه قرارداداجتماعی به مثابه مبنای  دولت حقوق بشری »  استاد راهنما سرکار خانم دکتر شهبازی  استاد مشاور جناب آقای دکترویژه و استاد داور جناب آقای دکتر شریف در روز دوشنبه مورخ 97/9/26 ساعت 13 در اتاق 223

 

 • جلسه دفاع آقای کاظم تمیزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان« روابط نظامی _مدنی در سوریه1970_2010 »  استاد راهنما جناب آقای دکتر عباسی استاد مشاور جناب آقای دکترنورمحمدی و استاد داور جناب آقای دکتر مومنی در روز شنبه مورخ 97/9/24 ساعت 13:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای محسن حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان جایگاه احزاب راست رادیکال در اتحادیه اروپا استاد راهنماجناب آقای دکتر محمد طباطبایی استاد مشاور جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر حسین دهشیار در روز سه شنبه 96/07/11 ساعت 16

 

 • جلسه دفاع آقای علیرضا امیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات تحت عنوان :حمايت از حريم خصوصي افراد در مقابل کاربرد دوربين هاي مدار بسته در حقوق ايران و فرانسه استاد راهنما  سرکار خانم دکتررویا معتمدنزاد  استاد مشاور جناب آقای دکترقدرت اله رحمانی استاد داور جناب آقای دکترمهریار داشاب در روز چهارشنبه 96/07/05 ساعت 9/30

 

 • جلسه دفاع خانم طاهره راعی کوزکناندانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات تحت عنوان :حق بهره مندي از سواد اطلاعاتي و نقش آن در شکل گيري جوامع معرفتي از ديدگاه يونسکو  استاد راهنما  سرکار خانم دکتررویا معتمدنزاد  استاد مشاورسرکار خانم دکترآرامش شهبازی  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور سرکار خانم دکترهدی غفاری در روز چهارشنبه 96/07/05 ساعت 11/45

 

 • جلسه دفاع  خانم مهسا مهر انگیز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان تاثير مهاجرت برامنيت کشورها ي عضو اتحاديه اروپا:با تاکيد بر  فرانسه -آلمان  و انگليس  استاد راهنما جناب آقای دکترمرتضی نورمحمدی  استاد مشاور جناب آقای دکترحسین دهشیار و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در روز سه شنبه 96/07/04 ساعت 13

 

 • جلسه دفاع خانم مینا مشهدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان  ملی گرایی و استقلال طلبی در انگلستان:مطالعه موردی اسکاتلند استاد راهنما جناب آقای دکتر مرتضی نور محمدی  استاد مشاور جناب آقای دکترسید محمد طباطبایی  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی  در روز سه شنبه 96/07/04 ساعت 15

 

 • جلسه دفاع خانم مریم چاووشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان تاثير مکتب افول گرايي و جريان فکري آمريکاستيزي بر ادبيات در مورد جهان پسا آمريکا پس از جنگ سرد  استاد راهنما جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی  استاد مشاور جناب آقای دکتر مرتضی نورمحمدی  و نماینده تحصیلات تکمیلی استاد داور جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در روز سه شنبه 96/07/05 ساعت 11/45

 

 • جلسه دفاع خانم رقیه خدری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات  تحت عنوان :حقوق مصاحبه شوندگان در رسانه های عمومی استاد راهنما سرکار خانم دکترهدی غفاری استاد مشاور سرکار خانم دکتررویا معتمدنزاد  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر محمد شریف در روز چهارشنبه 96/07/05 ساعت 12

 

 • جلسه دفاع خانم نسترن حاجی محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان -رويکرد ضد امريکا گرايي در سياست خارجي پوتين 1999-2015 استاد راهنما جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی  استاد مشاور جناب آقای دکترحسن میر فخرایی  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکترمجتبی عبد خدایی در روز دوشنبه 96/07/10 ساعت 10

 

 • آقای محمد هادی افشاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام تحت عنوان :مدل مطلوب دولت ديني در تحليل محتواي نامه هاي حضرت علي (ع))» استاد راهنما  جناب آقای دکترعباسعلی رهبر استاد مشاور جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکترغلامرضا خواجه سروی  روز چهارشنبه 96/07/12 ساعت 13

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم معصومه فیروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  تحت عنوان "حجب نقصانی در حقوق ایران و مذاهب خمسه"به راهنمایی جناب آقای دکتر ولویون و مشاورت آقایان دکتر حق پرست  داوری آقای دکتر کاظمي نجف آبادي در روز دوشنبه مورخ 1396/7/3 ساعت 14

 

 • جلسه دفاع خانم الهام رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " بررسی عملکرد ناتو در مدیرت بحران های بین المللی پس از حوادث یازده سپتامبر " به راهنمایی آقای دکتر عباسی  مشاورت آقای دکتر دهشیار و داوری آقای دکتر طباطبایی در روز دوشنبه 96/07/03 ساعت 30: 14

 

 • جلسه دفاع آقای روح الله رستگار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " روابط سیاسی و اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی به  راهنمایی آقای دکترجعفری ولدانی مشاورت آقای دکتر طباطبایی و داوری آقای دکتر مومنی در روز سه شنبه مورخ 96/07/04 ساعت 30 : 10
 • جلسه دفاع آقای مسعود فریدنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی با عنوان " حفظ و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده ی شهرها و شهرکها با تاکید بر رویه قضایی " به راهنمایی آقای دکتر هرمزی مشاورت آقای دکتر میرسعیدی و داوری آقای دکتر میرزانژاد در روز دوشنبه 96/07/03 ساعت 15

 

 • جلسه دفاع خانم نسترن تربتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " یونسکو و منازعات منطقه ای : مطالعه موردی خاورمیانه (افغانستان ، عراق و سوریه " به راهنمایی آقای دکتر نورمحمدی مشاورت آقای دکتر چگنی زاده داوری آقای دکتر عباسی در تاریخ دوشنبه 96/07/3 ساعت 17

 

 • جلسه دفاع پایان نامه اقای علی یوسفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  تحت عنوان "موضوعیت نداشتن بیع بودن مبیع  "به راهنمایی جناب آقای دکتر ولولیون و مشاورت خانم دکتر جوانمرادی و داوری آقای دکتر  احمدی  در روز یکشنبه مورخ 1396/7/2 ساعت 17

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای تقی حسنخانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان "نظارت بر تصمیمات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری  "به راهنمایی جناب آقای دکتر هداوند  و سرکار خانم دکتر غفاری و  داوری آقای دکتر اگاه در روز چهارشنبه مورخ 1396/6/29 ساعت 12

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای سجاد مقصودی کلاردشتی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی  تحت عنوان "ضرورتهای اصلاح قانون تقسیمات کشوری "به راهنمایی جناب آقای دکتر هداوند و مشاورت سرکار خانم هدی غفاری و  داوری آقای دکتر منصوریان در روز سه شنبه مورخ 1396/6/28 ساعت 9

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم تهمینه توکلی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان "تاثیر لکس پترولیا بر یکسان سازی قراردادهای بین الملل نفتی  "به راهنمایی جناب آقای دکتر فصیل عامری و مشاورت آقای دکتر  کاظمی نجف ابادی  داوری آقای دکتر کاشانی  در روز سه شنبه شنبه مورخ 1396/6/28 ساعت 11:30

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم ساناز رضوان  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان " معیارهای تعیین قانون حاکم در معاملات اعتبارات اسنادی (با تاکید بر رویه قضایی)"به راهنمایی جناب آقای دکتر مقدم ابریشمی و مشاورت آقای دکتر  پروین  داوری آقای دکتر علومی در روز یکشنبه مورخ 1396/7/2 ساعت 13

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم  مهرافروز کلانتر هرمزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان " رویه های ضد رقابتی در بورس اوراق بهادار و بورس کالا "به راهنمایی جناب آقای دکتر  عامری و مشاورت آقای دکتر فیضی چکاب  و  داوری آقای دکتر پاسبان  در روز شنبه مورخ 1396/07/03 ساعت 12

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای سید میلاد عبداله زاده  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  تحت عنوان "جایگاه کلام در استنباط احکام فقهی  "به راهنمایی جناب آقای دکتر  میرسعیدی و مشاورت آقایان دکتر  زمانی داوری آقای دکتر حق پرست  در روز چهارشنبه مورخ 1396/6/29 ساعت 10

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای محمد سلگی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان "تحلیل مبانی نظری یگانگی و دوگانگی حقوق عمومی و حقوق خصوصی "به راهنمایی جناب آقای دکتر هداوند  و مشاورت آقایان دکتر وکیلیان و داوری آقای دکتر رحمانی  در روز چهارشنبه شنبه مورخ 1396/06/22 ساعت 15

 

 • جلسه دفاع آقای محسن محمدپورملاطی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " نقش استراتژیک مکران در اقتدار منطقه ای جمهوری اسلامی ایران " به راهنمایی آقای دکتر جعفری ولدانی و مشاورت آقای دکتر موسوی نیا و داور آقای دکتر طباطبایی در روز شنبه مورخ 96/06/25 ساعت 11

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای میلاد میرزایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان " آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر نظام بانکی "به راهنمایی جناب آقای دکتر عامری و مشاورت آقای دکتر فیضی چکاب و داوری آقای دکتر مسعودی در روز دوشنبه مورخ 1395/6/29 ساعت 11 در  دانشکده حقوق و علوم سیاسی